ประกาศ ISO 9001:2015 แล้วองค์กรต้องทำอย่างไร

              

ประกาศไปเรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2015 แล้วจะกระทบอะไรกับองค์กรของเราบ้าง , เราต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้าง , เราต้องขอการรับรอง Version

นี้เลยไหม ฯมากมายหลากหลายคำถามที่มีเข้ามา เราลองมานั่งคุยกันถึงผลกระทบด้านต่างๆ กันดู :

 

คำถาม .... ปรับปรุงอะไรต่างจากเดิมหรือไม่

คำตอบ .... คงแนวทางการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เหมือนเดิม ด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพองค์กรด้วยการบริหารงานเชิง

กระบวนการและ P-D-C-A cycle แต่เพิ่มเติม ให้การวิเคราะห์ถึงปัจจัย ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีการเตรียมแผนงานเพื่อ

ตอบสนองเหตุการณ์เหล่านั้น


คำถาม ... ISO 9001:2015 ดีกว่า ISO 9001:2008 อย่างไร

คำตอบ ...

 

 1. ISO 9001:2015 ได้มุ่งเน้นให้องค์กรต้องมีการวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ของลูกค้า จึงเป็นการช่วยให้องค์กรจำกัดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีแผนงานรองรับที่เป็นรูปธรรม รวมไปจนถึงจะช่วย

สร้างโอกาส ทางธุรกิจต่อไป

 

2.ISO 9001:2015 มีการปรับโครงสร้างของข้อกำหนดใหม่ ให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ ด้วยภาษาที่ง่ายขึ้นและ ยืดหยุ่นมากขึ้น

ไม่ได้ตีกรอบข้อจำกัดทางด้านเอกสารเหมือนใน ISO 9001:2008 ที่ต้องให้มี Quality Manual, Procedure, Work Instruction (if have)

 

3.ISO 9001:2015 ได้มีการออกแบบมาให้ง่ายต่อการควบรวมกับระบบอื่นๆ เช่น ISO14001 (EMS), ISO45000 (OHSAS)

 

4.ISO 9001:2015 มีการเพิ่มเติมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยขยายมุมมองด้านคุณภาพไปจนถึงการจัดการผู้ส่งมอบต่างๆ

 

5.ISO 9001:2015 มุ่งเน้นให้เกิด องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการองค์ความรู้ต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนขององค์กร

 

คำถาม ... จำเป็นต้องขอ ISO9001:2015 เท่านั้นหรือไม่

คำตอบ ... ไม่จำเป็นครับ ISO 9001:2008 จะยกเลิกการใช้งาน ใน ก.ย. 2018 ดังนั้นแล้ว ทุกองค์กร จึงสามารถ

ที่จะขอการรับรองใน ISO 9001:2008 ได้จนถึง ก.ย. 2018


คำถาม .... ค่าใช้จ่ายในการขอการรับรอง แตกต่างจากเดิมไหม

คำตอบ ... ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแล้วแต่ละ CB แต่โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จะไม่แตกต่างจากเดิมครับ ยกเว้นแต่ว่าบริษัทที่


ขอการรับรองได้มีการขยายขนาดธุรกิจ ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนวันในการตรวจ ตามกฎ

คำถาม ....ไม่ต้องมีการแต่งตั้ง QMR แล้วใช่ไหม

คำตอบ ... ใช่ครับ ไม่ต้องมีการประกาศแต่งตั้ง ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)และให้ ผู้บริหารขององค์กร

ต้องกำหนดและควบคุมดูแล กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานนี้

 

คำถาม .... จะส่งผลต่อมาตรฐาน ISO ตัวอื่นๆ หรือไม่

คำตอบ ... แน่นอนครับ ISO 9001 คือ มาตรฐานการจัดการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของโลก ดังนั้น หลักจากที่

ISO 9001:2015 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะทยอยปรับตามอย่างแน่นอน


สงสัยอะไร สอบถามเพิ่มเติมกันมาได้ที่ blackdonut555@hotmail.com

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 102,667