เกี่ยวกับ GSMs

             บริษัท โกลบอล สแตนดาร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรอิสระในประเทศไทย

เราเชี่ยวชาญการทำงานกับองค์กรทั้งขนาดเอสเอ็มอี จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เราให้บริการให้คำปรึกษา

,ฝึกอบรม และตรวจประเมินระบบที่สามารถเชื่อถือได้ ซึ่งมีลูกค้ามากกว่า 55 รายที่เราให้คำปรึกษามาแล้ว

      GSMs เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เราช่วยหลากหลายองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็ก

จนถึงขนาดใหญ่เสริมสร้างด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน


     บริการด้าน ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949:2016 ISO45001:2018, ISO22000:2018

และ ISO27001:2022 , Carbon Footprint for organization

 

สื่อเพื่อการเรียนรู้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,156