ระบบมาตรฐานที่ให้บริการที่ปรึกษา
                      (Standard System)

 

                     

          มาตรฐาน ISO เป็นที่ให้การยอมรับในระดับสากล มีความ

เกี่ยวข้องกับด้านผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต การให้

บริการการส่งมอบจัดหาวัตถุดิบ มาตรฐานสากลนี้มีความเกี่ยวข้องหลาก

หลายกิจกรรม

           มาตรฐานได้ถูกเขียนขึ้นโดยผ่านการกลั่นกรองจาภูมิปัญญา

ของผู้ที่มีความชำนาญเฉาะทางกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ พวกเขาเป็น

ตัวแทนของผู้คนจำนวนมาก ที่รู้และเข้าใจความต้องการเช่นผู้ผลิต

ผู้ขาย ผู้ซื้อ ลูกค้า สมาคมการค้า ผู้ใช้งานหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

ให้เหมาะสมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

        

ประโยชน์ ของมาตรฐาน

 

 
 เมื่อกล่าวที่สิ่งเหล่านี้และอื่นๆ   มาตรฐานสากลหมายความว่า ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนปลอดภัย   มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพดี

 

ISO กับองค์กรขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่


ISO เป็นมาตรฐานสากลที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่าน ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

และได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่ๆระบบมาตรฐานจะช่วยให้

  

 

ISO และผู้บริโภค

        ISO เป็นมาตรฐานสากลที่ทุกคนสัมผัสได้ในชีวิตประจำกัด ตั้งแต่การอนุญาตให้คุณใช้บัตรธนาคารในต่างประเทศไปจนถึงการทำให้แน่ใจว่า

ของเล่นของเด็กๆ มีความปลอดภัย ไม่มีคม   มีอยู่ทุกที่รอบๆตัวเราและรวมถึงบริษัทต่างๆ ทั่วโลก มาตรฐาน ISO ได้มีการจัดเตรียมข้อกำหนดต่างๆ

ให้เราไปปฏิบัติตามทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการในการทำงานเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค

       ยิ่งไปกว่านั้นเราช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ในโลกที่เสียงของลูกค้ามีความสำคัญอย่างเห็นได้ชัดสิ่งนี้คือข้อกำหนดทางธุรกิจ

ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 

               " การใช้บริการที่ปรึกษา  จะช่วยอำนวจความสะดวกคุณ

                           ได้ตลอดเส้นทางการขอการรับรองระบบ "

 

เหตุผลดีๆ ดีควรใช้ที่ปรึกษา

1. ที่ปรึกษาจะพาคุณพบกับมุมมองใหม่ๆ ให้กับกระบวนการทำงานของคุณ  เขาสามารถนำข้อมูลเชิงลึกช่วยแนะนำเเนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้

รวมถึงช่วยแนะนำว่ามีความผิดด้านกฏหมายหรือไม่

2. ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญและช่วยให้คุณเข้าใจมาตรฐาน ISO โดยสามารถท่ายถอดความรู้ให้กับคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3. ที่ปรึกษาจะช่วยให้คุณทำงานเสร็จสิ้น ส่งมอบงานได้ภายในเวลากำหนด เนื่องจากไม่ถูกรบกวนจากงานอื่นๆ

4. ที่ปรึกษาจะนำความรู้   ข้อมูลเชิงลึก และประสบการณ์จากที่เคยทำงานในอุตสหกรรมต่างๆ แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับคุณและ

ช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากการรับคำปรึกษาจาก GSMs

 1. ได้รับการรับรอง ไม่เสียเวลา เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

 2. แผนงานยืดหยุ่น เหมาะสมตามความต้องการขององค์กร

 3. การจัดเตรียมเอกสาร รวดเร็ว ถูกต้อง มีแบบฟอร์ม ครบถ้วน ลดความยุ่งยากในการออกแบบเอกสาร

 4. มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ จากทีมทีปรึกษา GSMs ในช่วงการจัดทำระบบฟรี

 5. ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน (CAR )จากการตรวจให้การรับรองจาก CERTIFY BODY ทีมที่ปรึกษา GSMs ช่วยแก้ไข

  จนได้รับการรับรอง ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )

 6. มีการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบ พร้อมได้รับ ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม

 7. ทีมที่ปรึกษา ตรวจประเมินความพร้อมก่อนการรับรอง (PRE-AUDIT ) 

 8. AFTER SERVICE หากมีข้อสงสัยใดๆ ต้องการคำปรึกษา ยินดีให้คำปรึกษา ผ่านทาง EMAIL ,LINEหรือโทรเข้ามา

 พูดคุยปรึกษาได้ ใน 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรอง 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 102,666