ระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 ช่วยให้ท่าน

 1. มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 2. สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการให้บริการลูกค้าหรือ ซัพพลายเออร์

 3. ช่วยสร้างความได้เปรียบในการการแข่งขันในตลาด

 4. พัฒนาระบบการทำงานในองค์กร ให้เกิดความชัดเจนขึ้น 

 5. ลดปัญหา ลดความยุ่งยาก การบริหารจัดการระหว่างหน่วงงานภายในองค์กร 

 6. ช่วยสร้างการบริหารจัดการที่ดี จะทำให้ ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร

 7. ช่วยในความก้าวหน้าของเศรษฐกิจและประเทศ

 8. ระบบเป็นสากล และได้รับการยอมรับมากที่สุดอย่างเเพร่หลาย

ทำไมต้อง ACT.center

1. ระบบได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

3. ที่ปรึกษาร่วมออกแบบและจัดทำเอกสาร คอยให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน

4. ระบบที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากลยอมรับ ไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อนเกินความจำเป็นต่อการใช้งาน

5. ที่ปรึกษาช่วยประเมินความเสี่ยง

6. ช่วยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนลดความสับสนในการปฏิบัติตาม

7. เอกสารหลักฐานต่างๆ ได้รับการดูแล ควบคุมอย่างเหมาะสม

8. มีเเนวทางการตรวจติดตาม ความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ

9. ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย อันเกิดจากการลองผิดลองถูก

10. ในกรณีมีข้อร้องเรียนจากการตรวจให้การรับรองจาก Certify Body ทางที่ปรึกษาจะช่วยดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐาน

11. มีการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตามการทำระบบ  พร้อมรับใบรับรองผ่านการฝึกอบรม

12. ที่ปรึกษาช่วยตรวจประเมินเสมือนจริงก่อนขอการรับรอง Pre-audit

13. ลูกค้าที่ ACT.Center ให้คำปรึกษา หลังจากได้รับการรับรองแล้ว หามีข้อสงสัยใดเรายินดีให้คำปรึกษาโดยสอบถามพูดคุยกับอาจารย์ได้ทาง โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 51,401