ACT.center ได้รับความไว้วางใจจาก กองกษาปณ์ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเหรียญที่ระลึก จำหน่ายเหรียญที่ระลึกให้เข้าบรรยายหลักสูตรอบรม Effectiveness internal audit ISO9001:2015 จำนวน 2 วัน 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ

ACT.center ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด(ข้าวตราไก่แจ้) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง

ตราไก่แจ้ และตรากระเช้าซึ่งได้เข้าให้คำปรึกษาจนได้รับการรับรองระบบ ISO9001:2008 และ ISO9001:2015 

ขอขอบพระคุณทีมผู้บริหารที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นตลอดมา

Visitors: 102,667