หมวดบริหารการจัดการชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน


 
รหัส                                                                     รายชื่อหลักสูตรอบรม

จำนวนวัน
2170
การตีความและการประยุกต์ใช้ การจัดการชีวอนามัย และความปลอดภัย(ISO 45001 : 2018)
            1
2181
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการชีวอนามัย และความปลอดภัย(ISO 45001 : 2018)
            1
3106
การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย (High Identification and Risk Assessment-HIRA)
            1
2050
การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (Behavior Base safety-BBS)
            1
2160
การวิเคราะห์ความปลอดภัยในองค์กรด้วย KYT
            1
2220
การสืบสวนหาสาเหตุและการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Incident investigation and accident root cause analysis)
              1
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Visitors: 102,668