คำถามที่พบบ่อยของ APQP ฉบับที่ 3 และ Control plan ฉบับที่ 1APQP  ฉบับที่ 3 และ Control plan ฉบับที่ 1 ใหม่ จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อใด

             วันที่คาดว่าจะเผยแพร่สำหรับสิ่งพิมพ์ทั้งสองคือวันที่  1 มีนาคม  2567

 

สิ่งพิมพ์ใหม่นี้ จะมีการจัดทำภาษาใดบ้าง

      - เมื่อมีการเปิดตัวเอกสารจะจัดทำเป็น ภาษาอังกฤษ  จึน  ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส  และสเปน 

 

เมื่อไรจะจัดฝึกอบรมสำหรับกระบวนการใหม่นี้

      - การฝึกอบรมจะมีเมื่อได้เปิดตัว โปรดตรวจสอบคลาสเรียนการที่ระบุไว้ข้างต้น

 

 APQP ฉบับที่ 3 และ Control plan ฉบับที่ 1 จะมีผลบังคับใช้สำหรับ OEM เมื่อไร

      - ในขณะนี้  วันที่ดำเนินการวางจำหน่ายเอกสารของ  เจนเนอรัล มอเตอร์ส คืออีก 6 เดือน

      - หรือติดต่อสอบถามจากลูกค้าของคุณเกี่ยวกับวันที่สำหรับการเริ่มใช้เอกสาร

 

APQP  และ Control plan  จะได้รับการยอมรับจาก OEM เมื่อใด

       ฟร์อด เจเนอรัล มอเตอร์ส และ สเตล แลนติส เห็นพ้องกันว่าพวกเขาจะยอมรับการใช้ APQP  และ Control plan ฉบับใหม่ทันทีหลังจากการตีพิมพ์ เนื่องจากไม่มีเอกสารใหม่ใดที่ขัดแย้งกับ APQP ฉบับที่ 3

 

เอกสาร APQP  และ Control plan ใช้ได้กับรถยนต์ไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้าแบบแบตเตอร์รี่  และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนหรือไม่

      เอกสาร APQP  และ Control plan  จัดให้มีกรอบการทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเหมาะสมและมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับอุสาหกรรม EV และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ลำดับและระยะเวลาการดำเนินการสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้วงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เร็วขึ้น และคล่องตัวยิ่งขึ้น และลูกค้า OEM ส่วนใหญ่จะคาดหวังการปฏิบัติตาม วิธี APQP และ CP

ซึ่งน่าจะมีคำเเนะนำและการปรับแต่งเฉพาะบางส่วน ให้ปรึกษาลูกค้าของคุณเกี่ยวกับทิศทางและข้อกำหนดเฉพาะ

 

แบบฟอร์มแผนการควบคุม Control plan หรือฟิลล์ Fields ได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการอัพเดทครั้งนี้หรือไม่

     - แบบฟอร์มแผนการควบคุม  Control plan ได้มีการปรับปรุงแล้ว

 

ซอฟต์แวร์สนับสนุน AIAG Core Tools,CTS  จะรวมในแผนการควบคุมใหม่หรือไม่

      - ใช่  คาดว่าแบบฟอร์มใหม่สำหรับ APQP และ Control plan จะพร้อมใช้งานเมื่อมีการเปิดตัว

 

AIAG วางแผนที่จะนำเสนอซอฟท์แวร์ที่ได้มาตรฐานสำหรับการสร้างแผนการควบคุมหรือไม่

      -  ใช่ ซอฟท์แวร์สนับสนุนเครื่องมือหลักของ AIAG ,CTS สร้างและจัดการแผนการควบคุม, FMEA และเอกสาร PPAP รวดเร็ว แม่นยำและครอบคลุมทั่วโลก

 

OEM คาดหวังให้ซัพพลายเออร์อัพเดทแผนการควบคุมที่มีอยู่ให้ตรงตามข้อกำหนดใหม่หรือไม่

      - ไม่  ซัพพลายเออร์ไม่ต้องอัพเดทแผนการควบคุมที่มีอยู่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่

 

มีการประเมิน Core tools ด้วยตัวเองและ ความรู้เครื่องมือ Core tools ได้รับการอัพเดท เพื่อรวม APQP และแผนการควบคุมเวอร์ชั่นใหม่หรือไม่

      - ใช่ การประเมินด้วยตนเอง และความรู้เครื่องมือ Core tools และคุณภาพปัจจุบัน จะได้รับการอัพเดท เพื่อรวม  APQP และแผนการควบคุมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ APQP คืออะไร

       - ลบเนื้อหาแผนการควบคุมออก ให้เป็นเอกสารเดียว

       - เพิ่มส่วนการจัดหา และรายการตรวจสอบ

       - เพิ่มส่วนการบริการการเปลี่ยนแปลง และรายการตรวจสอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

       - เพิ่มส่วนของAPQP  โปรแกรมแมทริกซ์ ครอบคลุมตัวอย่างในในภาคผนวค C

       - เพิ่มส่วนแผนลดความเสี่ยง

       - เพิ่มเนื้อหา  “การชี้บ่งและสอบกลับชิ้นส่วน ”

ส่วนของการจัดการและการจัดการใหม่

                 -  รายการเอกสารคำแนะนำ สำหรับแต่ละขั้นตอน

                 - สอดคล้องกับลำดับขั้นตอนของโปรแกรม

                 -  สนับสนุนความคาดหวังสำหรับ “ ขั้นตอนการตรวจสอบ ” ใน 1.1.4  Leadership Supports

                 - รวมการทบทวนของกิจกรรม APQP ของซัพพลายเออร์ (ระดับย่อย) ไม่ใช่แค่ขององค์กร

หมายเหตุ    รายการตามข้างต้นนี้ไม่ได้รวมทุกอย่าง และไม่ควรใช้สำหรับการวิเคราะห์ Gap Analysis  หากลูกค้าต้องการให้คุณจัดทำเอกสาร APQP และControl plan

คุณควรอ่านเอกสารเหล่านี้ให้ครบถ้วน

 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ Control plan  คืออะไร

       - ชี้แจ้งการเชื่อมโยงกระบวนการไปยังเอกสาร APQP เอกสารต้องเป็นปัจจุบันเสมอ

       - ชี้แจ้งข้อกำหนด ( หัวข้อจากบทเรียน ที่ได้เรียนรู้  และข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า (CSR)

       - ให้คำแนะนำการพัฒนาโดยละเอียดถึงวิธีการพัฒนา ไม่ใช่เพียงการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

       - การเพิ่มข้อกำหนด( การเริ่มต้นอย่างปลอดภัย ) เป็นข้อกำหนดนึงของ Contol plan

       - รวมถึงการใช้คำแนะนำ แผนการควบคุมอย่างมีประสิทธิผลตามแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ยอดเยี่ยม

       - ภาคผนวก A ตัวอย่าง CP  ตารางสำหรับการพิจจารณาที่ขึ้นอยู่กับกระบวน  ข้อกำหนด / ความคาดหวังที่สำคัญทั่วไป

       - ภาคผนวก B แบบฟอร์ม / รายการตรวจสอบ อัพเดทตามการเปลี่ยนเเปลงในบทที่ 1-3

หมายเหตุ    รายการตามข้างต้นนี้ไม่ได้รวมทุกอย่าง และไม่ควรใช้สำหรับการวิเคราะห์ Gap Analysis  หากลูกค้าต้องการให้คุณจัดทำเอกสาร APQP และControl plan

คุณควรอ่านเอกสารเหล่านี้ให้ครบถ้วน


อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.aiag.org/

 

 

 

 

 

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 102,667