• บริการดูแล บำรุงรักษา ดูแลระบบบริหารงานคุณภาพ ราย 6 เดือน / 1 ปี ที่ปรึกษาจะใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณจะพัฒนาไปในแนวทางดี ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โ...

  • รูปแบบการตรวจสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 1.การตรวจให้การรับรองมาตรฐาน ( Certification audit ) คือการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานต่างๆ ทั้งในการตรวจ เพื่อให้การรับรอง (Certifi...


 

Visitors: 77,190