• การขอการรับรองระบบช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร บริการให้คำปรึกษาการออกแบบ จัดทำ แบบครบวงจร ตั้งแต่การฝึก อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง กลยุทธ์ การ กำหนดบทบาทหน้...

  • ACT.center ให้บริการในการตรวจประเมินหรือตรวจติดตามในมาตรฐานต่างๆ โดยทีมงานที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดและ มีประสบการณ์การตรวจรับรองมาแล้วกว่า 10 ปีจึงทำให้การตรวจเป็นไ...

  • บริการดูแล บำรุงรักษา ดูแลระบบบริหารงานคุณภาพ ราย 6 เดือน / 1 ปี ที่ปรึกษาจะใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณจะพัฒนาไปในแนวทางดี ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โ...


 

Visitors: 70,321